Jak si vytvořit vlastní kakaový rituál?

  • Nastavení záměru. Uvědomte si/položte si otázku proč vlastně k rituálu přistupujete. Tato fáze slouží k tomu, abychom si sami ujasnili, o co chceme během kakaového rituálu ducha Kakaa požádat. S čím chceme pomoci nebo si nevíme si rady. Jaké je vlastně to téma, kvůli kterému se do rituálu pouštíme. 

    • Může se jednat o zcela jednoduché a zdánlivě obecné záměry/klišé, které ve skutečnosti zasahují velmi hluboko. Např. Přijímám radost. Otevírám se lásce. Otevírám se kreativitě. Přeji si odbourat své negativní emoce/podvědomé vzorce chování. Napojuji se svou duši. Otevírám se, abych získal jasnost v tomto tématu. Mým záměrem je vytvořit prostor pro snění. Mým záměrem je dostat se do kontaktu se svým srdcem. A další. 

  • Vytvořte si láskyplný a bezpečný prostor. Můžete použít kadidlo nebo byliny k „očištění“ vašeho prostoru a zapálit si svíčku. Můžete si připravit mini oltář nebo nástěnku, kde si zviditelníte svůj záměr a jejich vytvoření může podpořit vaši cestu. Vyberte si věci, které vám zvednou energii, pomohou vám cítit větší spojení se sebou a přítomným s okamžikem a mají pro vás smysl.

  • Připravte si kakao a nechte ze samotné přípravy udělat skutek lásky. Již při jeho přípravě myslete na to, kde a v jakých podmínkách asi rostlina vyrostla. Požádejte rostlinu a jejího ducha o navázání spojení, o ukázání cesty ke svému záměru. Vzdejte jí hold, zazpívejte jí. Zde najdete návod na přípravu kakaa a na některé tradiční rituální písně

  • Usaďte se, pozvěte ducha Kakaa a spojte se se svým záměrem, myslete na svůj záměr. Spojte se se svým srdcem – přiložte šálek teplého kakaa na svou hruď, přivoňte a plně vnímejte své srdce. Pozvěte kakao do svého srdce a do svého prostoru – pomalu a vědomě si vychutnejte každý doušek posvátného nápoje.

  • Otevřete se pro příjem. Meditujte, sněte, malujte, pište si poznámky, hrajte na hudební nástroje, prozkoumávejte přírodu, vědomě se pohybujte, tančete nebo jen v klidu seďte. Umožněte, aby odpovědi, symboly a pocity vycházely zevnitř. Dovolte si jakoukoliv formu meditace, vědomého pohybu nebo kreativní tvorby.

  • Uzemněte se. Zhluboka dýchejte a nechte zážitky proudit do vašich kořenů a usadit se v těle. Opět se spojte se se svým záměrem. Vyjádřete vděčnost a pokoru. Poděkujte Kakau, silám přírody a svému srdci/své duši za laskavé vedení k záměru. 

  • Pomalu a vědomě ukončete napojení na ducha rostliny a spojení s univerzem.

VYPADÁ TO NÁROČNĚ, ALE VĚŘTE, STAČÍ  VÁM NA TO 15 - 20 MIN  ;)