Jaký je rozdíl mezi konvenčním a ceremoniálním kakaem?

KONVENČNÍ KAKAO A ČOKOLÁDA

 • výroba konvenčního kakaa zdůrazňuje kvantitu nad kvalitou
 • je pěstováno a zpracováváno s myšlenkou upřednostnění zisku před pozitivním dopadem na využívanou půdu, lidi a zdroje
 • kakao je pěstováno na specializovaných průmyslových, monokulturních farmách pomocí hybridizované genetiky kakaa, pesticidů a nekalých pracovních postupů (častou problematikou je dětská práce a velmi nízké mzdy dělníkům)
 • při pěstování často nedochází k obnově starých plantáži, ale k neustálému zakládání nových, díky čemuž dochází k dalšímu kácení pralesů
 • kakao je rostlina náročná na vodu, díky plantážnímu pěstování dochází k mnohem vyšší spotřebě vody , protože se stromům nedostává přirozeného zastínění a vláhy jako ve volné přírodě, a nebo na malých rodinných farmách, kde jsou stromy pěstovány permakulturně
 • kakao je velkokapacitně zpracováváno v továrnách
 • kakao je zpracováváno pomocí holandských technik, které pracují s velmi vysokými teplotami a mohou poškodit nebo zničit některé zdraví prospěšné sloučeniny a látky v kakau přirozeně obsažené
 • kakao a zejména čokoláda obsahuje přísady, jako jsou rafinované cukry, konzervační látky a chemická dochucovadla
 • konzumuje se běžně bez vědomého přístupu a úcty k rostlině a odvedené práci

CEREMONIÁLNÍ/RITUÁLNÍ KAKAO

 • během celého procesu zpracování se s kakaem zachází tradičním způsobem s úctou, láskou a pokorou vůči léčivým vlastnostem rostliny
 • při pěstování je plně respektován duch stromu, kakaové boby často pochází z divoké přírody
 • kakao je pěstováno organicky (ekologicky)v agrolesnických projektech, především na rodinných farmách v průměru 2 akrů
 • stromy jsou vypěstovány ze semen původních tradičních odrůd
 • kakao a práce je oceňována v kooperativním modelu nebo Fair trade modelu – výkupní cena je v průměru o 40–220% nad cenu komodity, což poskytuje lepší obživu zemědělcům a komunitám
 • kakaové boby jsou nakupovány přímo od farmářů a jsou ručně nebo velmi šetrně zpracovávány do formy kakaové pasty
 • kakao je pouze lehce pražené, udržuje si tak vysokou kvalitu a nepoškozené zdraví prospěšné sloučeniny, což umožňuje přístup k rozšířeným stavům vědomí a zvýšené úrovni vitality spojením s prospěšnými sloučeninami vysoce kvalitního kakaa
 • je konzumováno úmyslně rituálním způsobem, často proto, abychom se hlouběji spojili sami se sebou a s ostatními