Co je to kakaový rituál (ceremonie)?

Kakaové rituály ve společnosti existují již tisíce let. Pocházejí z mayských a aztéckých tradic ve Střední a Jižní Americe, kde se používají k duchovním, léčivým a ceremoniálním účelům pro vnitřní probuzení a tvůrčí vedení. Při kakaové ceremonii pijeme kakao, abychom se znovu spojili s naší vnitřní esencí, která nás vede životem vpřed. Duch kakaa nám pomáhá spojit se sami se sebou, více poznat sám sebe, odbourat negativní bloky, otevřít své srdce, najít mír v duši a projasnit svou mysl. Kakao neobsahuje, žádné psychotropní ani halucinogenní látky, není tedy třeba se obávat žádných mimotělních zážitků. Každý však může vnímat účinky kakaa odlišně na základě individuální senzitivity a otevřenosti vůči Kakau. 

Obvyklý průběh kakaového rituálu. Kakaový rituál obvykle pořádá jeden nebo několik lidí vyškolených v přípravě kakaa a držení posvátného prostoru. Neexistuje jasný vzorec, co vše musí kakaový rituál obsahovat, zde jsou některé z prvků, které se však prolínají kakaovým rituálem téměř vždy. 

  • Vytvoření posvátného prostoru, často s mini oltářem uprostřed.
  • Očista prostoru a účastníků pomocí vykuřovadel nebo šamanského bubnu.
  • Otevření kruhu – sdílení jména, záměru, úmyslu.
  • Servírování kakaa, napojení na ducha rostliny, vzdání úcty a respektu, požehnání. 
  • Vědomé pití kakaa s vizualizací a napojením na záměr.
  • Dech, meditace, zvuková cesta, tanec, hudba - zde je na osobě, která vede rituál a jaký nástroj nebo formu meditace použije, aby zesílil a projevil záměry vytvořené účastníky.
  • Uzavření rituálního kruhu - důležitá součást obřadu, který vyzývá k integraci hlubokých prostorů, které vám možná Kakao pomohlo odhalit nebo prožít během meditace.